Rudolfovo plato plné masa, brambor a zeleniny pro gurmány v Golemově restaurantu v Praze